Later met pensioen gaan

logo_P123_laag2_HAL

 

 

Het is ook mogelijk om later met pensioen te gaan dan op uw 68e. Er zijn wel drie voorwaarden:

 

  • de uiterste pensioenleeftijd is twee jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd
  • als door uitstel het maximale fiscaal toegestane opbouwpercentage wordt overschreden, gaat uw pensioen met onmiddellijke ingang in
  • als u arbeidsongeschikt bent, kunt u uw pensioen niet uitstellen.

Later met pensioen gaan heeft tot gevolg dat uw ouderdomspensioen en partnerpensioen hoger worden. Uw pensioenopbouw stopt namelijk later en uw pensioen zal ook korter uitbetaald worden. U moet er rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw ouderdomspensioen. Als u later met pensioen wilt, moet uw partner hier schriftelijk mee instemmen. Later met pensioen gaan heeft dus financiƫle gevolgen.