Uw pensioenregeling

logo_P123_laag1_HAL

 

 

reglementeindloon

Meer inzicht in uw eigen pensioenregeling helpt u goede keuzes te maken of de juiste actie te ondernemen. We gebruiken hiervoor de methodiek van Pensioen 1-2-3, waarmee wij informatie in drie overzichtelijke lagen aanbieden.
Hieronder vindt u de benodigde informatie over uw pensioenregeling, de keuzes die u zelf kunt maken, wanneer u zelf in actie moet komen, de kosten die wij maken en nog meer. Als u op een van de onderwerpen klikt, komt u op de 1e informatielaag. U kunt, afhankelijk van de aard van het onderwerp, vaak ook verder klikken. Dan krijgt u nog meer informatie. Dat is informatielaag 2. Wij verwijzen ook vaak door naar andere sites of downloads. Dat is de 3e informatielaag.

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling
2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet
3. Hoe bouwt u pensioen op
4. Welke keuzes heeft u zelf
5. Hoe zeker is uw pensioen
6. Welke kosten maken wij
7. Wanneer moet u in actie komen

De pensioenregeling van HAL Investments wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds HAL. U kunt de uitvoerder bereiken via de contactgegevens bovenaan aan iedere webpagina van deze site.