Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, verzoeken wij u eerst de klokkenluidersregeling te raadplegen. Hierin staat hoe u een melding kunt doen. U kunt deze melding ook doen via bijgaand formulier. Dit formulier komt alleen binnen op het email-adres van de voorzitter. Uw melding wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.

U kunt uw melding aan de volgende functionarissen melden

U bepaalt zelf aan de hand van de klokkenluidersregeling aan wie u uw melding wilt doen.

De centrale functionaris

De voorzitter van het bestuur

De secretaris van het bestuur

De voorzitter van de visitatiecommissie