Organisatie

Bestuur

Aangewezen door de Raad van Commissarissen van HAL Holding N.V.

A.S. Vink (voorzitter)

S.E. Eisma

Gekozen door de pensioengerechtigden

T.M. Lodder

Gekozen door de deelnemers

R.L. de Visser

Directie

R. Kers

D.H.H. Veldhuyzen

Verantwoordingsorgaan

Namens de werkgever

J.B. van Marwijk Kooij (voorzitter)

Namens de pensioengerechtigden

C.J.R. Bierman

C.J. van Driel-Visser

F. Loendersloot

W. Heijveld

Namens de deelnemers

T. Dings