Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

  2020 2019 2018 2017 2016
Aandelen 91.648 88.735 75.936 90.526 78.085
Obligaties 9.274 15.824 14.635 19.142 18.330
Hypothecaire leningen 10.114 9.442 9.363 9.215 320
Deposito’s en liquide middelen 22.794 19.460 19.224 22.608 35.597
Totale beleggingen 133.830 133.461 119.158 141.491 132.332

Performance

  2020 2019 2018 2017 2016
Aandelen 3,31% 20,98% -19,27% 15,76% 4,47%
Obligaties 6,65% 11,68% -4,28% 8,17% 4,08%
Hypothecaire leningen 5,02% 6,49% 6,48% 5,13% 1,53%
Deposito’s en liquide middelen -0,27% -0,02% 0,00% 0,05% 0,18%
Total return 3,11% 15,44% -12,90% 10,68% 3,28%

Deelnemers aantallen

  2020 2019 2018 2017 2016
Deelnemers (actieve) 48 47 45 44 42
Gewezen deelnemers 138 139 150 152 170
Ouderdomspensioen 852 887 907 955 1.005
Nabestaandenpensioen 481 499 515 526 538
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1 1 1 1 1
Totaal deelnemers 1.520 1.573 1.618 1.678 1.756

Dekkingsgraad

  2020 2019 2018 2017 2016
Dekkingsgraad 163% 177% 178% 212% 184%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.