Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

2017 2016 2015 2014 2013
Aandelen 90.526 78.085 77.562 84.197 88.007
Obligaties 19.142 18.330 28.518 33.706 28.216
Hypothecaire leningen 9.215 320 324 329 724
Deposito’s en liquide middelen 22.608 35.597 26.071 10.351 14.307
Totale beleggingen 141.491 132.332 132.475 128.583 131.254

 

Performance

2017 2016 2015 2014 2013
Aandelen 15,76% 4,47% 10,54% 2,40% 19,41%
Obligaties 8,17% 4,08% 1,65% -0,29% -2,57%
Hypothecaire leningen 5,13% 1,53% 0,94% 2,67% 3,09%
Deposito’s en liquide middelen 0,05% 0,18% 0,68% 1,17% 1,32%
Total return 10,68% 3,28% 9,96% 1,66% 12,03%

 

Deelnemers aantallen

2017 2016 2015 2014 2013
Deelnemers (actieve) 44 42 39 41 43
Gewezen deelnemers 152 170 187 199 213
Ouderdomspensioen 955 1.005 1.045 1.081 1.116
Nabestaandenpensioen 526 538 544 554 547
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1 1 1 1 1
Totaal deelnemers 1.678 1.756 1.816 1.876 1.920

Dekkingsgraad

2017 2016 2015 2014 2013
Dekkingsgraad 212% 184% 187% 184% 216%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.