Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

  2019 2018 2017 2016 2015
Aandelen 88.735 75.936 90.526 78.085 77.562
Obligaties 15.824 14.635 19.142 18.330 28.518
Hypothecaire leningen 9.442 9.363 9.215 320 324
Deposito’s en liquide middelen 19.460 19.224 22.608 35.597 26.071
Totale beleggingen 133.461 119.158 141.491 132.332 132.475

Performance

  2019 2018 2017 2016 2015
Aandelen 20,98% -19,27% 15,76% 4,47% 10,54%
Obligaties 11,68% -4,28% 8,17% 4,08% 1,65%
Hypothecaire leningen 6,49% 6,48% 5,13% 1,53% 0,94%
Deposito’s en liquide middelen -0,02% 0,00% 0,05% 0,18% 0,68%
Total return 15,44% -12,90% 10,68% 3,28% 9,96%

Deelnemers aantallen

  2019 2018 2017 2016 2015
Deelnemers (actieve) 47 45 44 42 39
Gewezen deelnemers 139 150 152 170 187
Ouderdomspensioen 887 907 955 1.005 1.045
Nabestaandenpensioen 499 515 526 538 554
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1 1 1 1 1
Totaal deelnemers 1.573 1.618 1.678 1.756 1.816

Dekkingsgraad

  2019 2018 2017 2016 2015
Dekkingsgraad 177% 178% 212% 184% 187%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.