Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

2016 2015 2014 2013 2012
Aandelen 78.085 77.562 84.197 88.007 77.814
Obligaties 18.330 28.518 33.706 28.216 34.482
Hypothecaire leningen 320 324 329 724 747
Deposito’s en liquide middelen 35.597 26.071 10.351 14.307 8.939
Totale beleggingen 132.332 132.475 128.583 131.254 121.982

 

Performance

2016 2015 2014 2013 2012
Aandelen 4,47% 10,54% 2,40% 19,41% 19,67%
Obligaties 4,08% 1,65% -0,29% -2,57% 3,65%
Hypothecaire leningen 1,53% 0,94% 2,67% 3,09% 3,71%
Deposito’s en liquide middelen 0,18% 0,68% 1,17% 1,32% 1,94%
Total return 3,28% 9,96% 1,66% 12,03% 12,78%

 

Deelnemers aantallen

2016 2015 2014 2013 2012
Deelnemers (actieve) 42 39 41 43 41
Gewezen deelnemers 170 187 199 213 231
Ouderdomspensioen 1.005 1.045 1.081 1.116 1.142
Nabestaandenpensioen 538 544 554 547 545
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1 1 1 1 1
Totaal deelnemers 1.756 1.816 1.876 1.920 1.960

Dekkingsgraad

2016 2015 2014 2013 2012
Dekkingsgraad 184% 187% 184% 216% 190%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.