Wat bouwt u op

logo_P123_laag2_HAL

opbouw Werknemers van HAL Investments bouwen pensioen op volgens de geldende pensioenregeling. Deze regeling is een zogenaamde uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Dit betekent dat de hoogte van het uit te keren pensioen in principe vast staat en met name afhankelijk is van het salaris dat uw op uw pensioendatum verdient en het aantal jaren dat u aan de pensioenregeling deelneemt. U betaalt zelf geen premie voor uw pensioen; uw werkgever betaalt de volledige pensioenpremie.

Uw pensioenregeling kent een ouderdomspensioen, een partnerpensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen en een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Het jaarsalaris (het pensioengevend salaris) waarover u pensioen opbouwt, bedraagt maximaal € 137.800 (2024) op fulltime basis. Over de eerste € 19.853 (2024) van uw pensioengevend salaris bouwt u geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Het deel waarover u geen pensioen opbouwt, heet in vaktermen: franchise. De pensioengrondslag is uw pensioengevendsalaris verminderd met de franchise. Ieder jaar worden het pensioengevend salaris en de franchise per 1 januari aangepast.

Wat heeft u opgebouwd

Hoeveel u aan pensioen opbouwt, hangt met name af van de hoogte van uw salaris en het aantal jaren dat u aan de pensioenregeling deelneemt. Voor ieder deelnemersjaar bouwt u voor uw ouderdomspensioen 1,657% op van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. U kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen u ieder jaar opbouwt.

Rekenvoorbeeld

Stel u werkt fulltime, uw salaris is € 50.000, de franchise is € 19.853  en hebt een opbouwpercentage van 1,657%:

  • Pensioengevend salaris – Franchise = pensioengrondslag
  • Pensioengrondslag x Opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw
Pensioengrondslag: € 50.000 – € 19.853 = € 30.147
Jaarlijkse pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen: € 30.147 x 1,657% = € 500

Elk jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarin uw pensioenopbouw staat vermeld.

Periodes van onbetaald verlof tellen niet mee voor de berekening van het aantal deelnemersjaren.

Als u de waarde van het opgebouwde pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder aan ons fonds heeft overgedragen, dan krijgt u daarvoor extra deelnemersjaren toegekend.

Een totaaloverzicht van al uw pensioenaanspraken, ook die bij eerdere werkgevers zijn opgebouwd, kunt u bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.