Verandert u van baan

logo_P123_laag2_HAL

 

 

waardeoverdracht

Op het moment dat u niet langer werkzaam bent bij HAL Investments, bouwt u als ex-werknemer geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds HAL. Uw aanspraken op arbeidsongeschiktheidspensioen komen te vervallen.

Enige maanden na het einde van uw dienstverband ontvangt u een brief van ons met uw opgebouwde pensioenaanspraken per de datum van uit dienst treden.
Gaat u met pensioen dan informeren wij u ruim van te voren over uw pensioenuitkering.
Heeft u een nieuwe baan bij een ander bedrijf dan kunt u er voor kiezen uw opgebouwde pensioen bij ons te laten staan of mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Wilt u gebruik maken van uw recht op waardeoverdracht dan moet u hiervoor de formulieren aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u, als u met uw DigiD inlogt, zien hoeveel pensioen u tot nu toe opgebouwd heeft.

Kijk ook bij heeft u recht op pensioen.