Klachten

Klachten- en geschillenregeling

Indien u een klacht wilt indienen, dan vindt u hier de hiervoor geldende procedure.

U kunt een klacht schriftelijk indienen. Onze contactgegevens vindt u hier.

U kunt een klacht ook indienen via dit contactformulier.

Wij zullen de ontvangst van uw klacht bevestigen en binnen vier weken zal de directie u schriftelijk een gemotiveerd standpunt meedelen. Indien u het niet eens bent met dit standpunt, dan wordt in de klachten- en geschillenregeling beschreven welke stappen u verder kunt ondernemen.

Klokkenluidersregeling

Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, verzoeken wij u eerst de klokkenluidersregeling te raadplegen. Hierin staat hoe u een melding kunt doen. U kunt deze melding ook doen via bijgaand formulier. Dit formulier komt alleen binnen op het email-adres van de voorzitter. Uw melding wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.