Beleggingen

Hoe Stichting Pensioenfonds HAL omgaat met verantwoord beleggen kunt u lezen in de Verklaring beleggingsbeginselen (punt 4.4).

Stichting Pensioenfonds HAL houdt echter geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en de nog te verschijnen secundaire wetgeving vanwege de hoge kosten van de hieraan verbonden rapportage.

Verklaring beleggingsbeginselen