Welke keuzes heeft u zelf

logo_P123_laag1_HAL

waardeoverdracht

Verandert u van baan

Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Ook kunt u bij indiensttreding bij HAL Investments het bij uw vorige werkgever opgebouwde pensioen meenemen naar ons fonds.

Lees meer in laag 2.

ruilen_ouderdoms_partner

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de pensioendatum. U moet dit wel drie maanden van tevoren aanvragen.

Lees meer in laag 2.

ruilen_partner_ouderdom

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op de pensioendatum. U moet dit wel drie maanden van tevoren aanvragen.

Lees meer in laag 2.

Eerder met pensioen

Wilt u eerder met pensioen gaan? Dit moet u ruim voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Deze ingangsdatum kan niet eerder dan uw 62e zijn. Dit moet u wel 6 maanden voor de door u gewenste pensioeningangsdatum aanvragen.

Lees meer in laag 2.

Later met pensioen

Wilt u later met pensioen gaan? Dit moet u wel 6 maanden voor de gewenste pensioeningangsdatum aanvragen.

Lees meer in laag 2.