De AOW

drie_pijlers

De AOW is een staatspensioen voor iedereen die voor kortere of langere tijd in Nederland gewoond heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Omdat we steeds gezonder oud worden, heeft de regering besloten dat de leeftijd waarop u AOW ontvangt steeds een beetje opschuift. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog van 66 jaar en 10 maanden in 2023 naar 67 jaar in 2024. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Uw eigen AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op www.svb.nl staat een handige tool om te berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Hoeveel AOW krijgt u

Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van:

  • of u al dan niet samenwoont of getrouwd bent
  • van het aantal jaren dat u in Nederland gewoond heeft
  • of u wel of geen kinderen heeft die nog voor uw rekening komen

Voor de jaren dat u niet in Nederland hebt gewoond, wordt u 2% per jaar gekort op uw AOW-uitkering.