Eigen vermogen

drie_pijlers

Het derde deel van uw inkomen voor later kan bestaan uit spaargeld, geld uit beleggingen, lijfrentes, erfenissen en overwaarde uit eigen woning. Soms is het ook mogelijk om uw werkgeverspensioen fiscaal gunstig aan te vullen als er nog zogenaamde vrije ruimte is.