Welke kosten maken wij

logo_P123_laag1_HAL

kostenOns fonds maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de registratie en uitbetaling van de pensioenen. Ook maken wij kosten voor communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van pensioenoverzichten.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. In de fondsen waarin wij beleggen worden kosten gemaakt om het vermogen te beleggen. Ook maken we transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen en obligaties.

In ons jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.