Partner- en wezenpensioen

logo_P123_laag2_HAL

 

 

partner_en_wezenpensioen_opbouwU bouwt niet alleen ouderdomspensioen op, maar ook een pensioen voor uw partner en voor uw kinderen een wezenpensioen.

 

Partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het partnerpensioen bedraagt 70% van uw ouderdomspensioen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt -aan maximaal vijf kinderen- uitbetaald als u overlijdt. Ons fonds betaalt het wezenpensioen tot en met 18 jaar. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot ze 27 jaar zijn of zoveel eerder als dat ze klaar zijn met studeren.

Ieder kind ontvang 14% van uw ouderdomspensioen. Indien beide ouders overlijden, krijgt uw kind een dubbel wezenpensioen (28%).
Als u meer dan 5 kinderen heeft, wordt het totale wezenpensioen in gelijke mate over alle kinderen verdeeld.

U kunt meer over het partner- en wezenpensioen lezen in het pensioenreglement. De hoogte van het partner-  en wezenpensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Algemene nabestaandenwet

Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Indien u op grond van de geldende criteria niet of slechts voor een gedeelte voor een Anw-uitkering in aanmerking komt, dan zal ons fonds uw partner een uitkering verstrekken ter hoogte van het verschil tussen de maximale Anw-uitkering en de daadwerkelijk door uw partner ontvangen uitkering.