Arbeidsongeschikt

logo_P123_laag2_HAL

 

 

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijk) premievrije voorzetting van uw pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheids pensioen als aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Als u al  voor het begin van uw deelnemerschap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was, dan gelden er andere regels.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op dezelfde datum in als uw WIA-uitkering. U ontvangt dit pensioen zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw 68e.

Als u meer wilt weten over uw arbeidsongeschiktheidspensioen, raadpleeg dan de excedentregeling. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid. De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Let op: Als uw arbeidsongeschiktheid te wijten is aan grove nalatigheid van uw kant, kan het fondsbestuur besluiten u geen arbeidsongeschiktheidspensioen toe te kennen.