Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling

logo_P123_laag1_HAL

 

 

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen, terwijl uw pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

Toch is het goed van een aantal specifieke zaken kennis te nemen.

Lees meer in laag 2