Wat is indexatie

logo_P123_laag2_HAL

waardevast

Behoud van waarde

Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met € 100 kunt u over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat u nu heeft opgebouwd nog evenveel waard is als u met pensioen gaat. Ons fonds kan hiervoor zorgen door uw pensioen te indexeren. In dat geval krijgt u meer pensioen. Zo houdt uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen hoger worden.

Indexeert het fonds mijn pensioen

Uw pensioen wordt niet doelgericht aangepast. Indexatie is dus geen recht.
Het bestuur van ons fonds kan ieder jaar besluiten of het de mogelijkheid heeft de pensioenen te indexeren. Ons fonds kan alleen indexeren als het voldoende vermogen heeft. Als u in een bepaald jaar een indexatie krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een indexatie krijgt. En de indexatie kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Het fonds noemt dit een ‘voorwaardelijke indexatie’.

De afgelopen jaren heeft het fonds de pensioenen als volgt geïndexeerd:

  • Per 1 januari 2024 met 0,00%. De prijzen over 2023 gingen met 1,98% omlaag.
  • Per 1 januari 2023 met 16,93%. De prijzen over 2022 gingen met 16,93% omhoog.
  • Per 1 januari 2022 met 3,28%. De prijzen over 2021 gingen met 3,28% omhoog.
  • Per 1 januari 2021 met 1,12%. De prijzen over 2020 gingen met 1,12% omhoog.
  • Per 1 januari 2020 met 1,73%. De prijzen over 2019 gingen met 1,73% omhoog.
  • Per 1 januari 2019 met 1,68%. De prijzen over 2018 gingen met 1,68% omhoog.
  • Per 1 januari 2018 met 1,34%. De prijzen over 2017 gingen met 1,34% omhoog.
  • Per 1 januari 2017 met 0,36%. De prijzen over 2016 gingen met 0,36% omhoog.
  • Per 1 januari 2016 met 0,41%. De prijzen over 2015 gingen met 0,41% omhoog.
  • Per 1 januari 2015 met 0,75%. De prijzen over 2014 gingen met 0,75% omhoog.

U heeft door eerdere verhogingen geen recht op verhogingen in de toekomst.