Hoe bouwt u pensioen op

logo_P123_laag1_HAL

premieverdeling_enkelopbouweindloon

    •  In Nederland kunt u op drie manieren pensioen opbouwen. Via de overheid, de AOW, via uw werkgever en via privémiddelen (sparen, eigen woning e.d.).

De pensioenregeling van HAL Investments is een eindloonregeling. Uw pensioen wordt berekend over het laatste salaris dat u heeft verdiend maal het aantal dienstjaren dat u aan onze pensioenregeling deelneemt. Hoeveel pensioen u opbouwt via onze pensioenregeling, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Die krijgt u ieder jaar van ons. Kijkt u ook eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl, want daar ziet u terug wat u tijdens uw hele carrière aan pensioen hebt opgebouwd.

U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. U bouwt jaarlijks 1,657% aan ouderdomspensioen op over het laagste brutoloon in een jaar minus de franchise. Bij de opbouw van uw pensioen wordt namelijk rekening gehouden met de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt in verband met de AOW, heet ‘franchise’. Het bedrag van de franchise is: € 18.470 (2023). Dit bedrag wijzigt elk jaar. Het salaris minus de franchise heet de pensioengrondslag.
Het totale pensioen dat u opbouwt wordt berekend aan de hand van uw laatstelijk vastgestelde brutosalaris maal het aantal dienstjaren plus de eventuele inflatiecorrectie (indexatie). Als de pensioengrondslag stijgt, heeft dit een pensioenverhoging tot gevolg ook over achterliggende dienstjaren. Overigens betaalt HAL Investments de volledige pensioenpremie, als deelnemer betaalt u geen premie of kosten!

Het salaris waarover u pensioen opbouwt, is gemaximeerd. Voor 2023 ligt de grens op € 128.810. Verdient u meer dan deze grens, dan bouwt u daarboven geen pensioen op via ons fonds.