Welke wijzigingen moet u doorgeven

Van de volgende gebeurtenissen worden wij graag schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld:

  • adreswijziging
  • wijziging bankrekeningnummer
  • overlijden deelnemer, pensioengerechtigde of partner
  • huwelijk, geregistreerd partnerschap
  • echtscheiding, einde geregistreerd partnerschap
  • geboorte