Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

2015 2014 2013 2012 2011
Aandelen 77.562 84.197 88.007 77.814 65.022
Obligaties 28.518 33.706 28.216 34.482 33.997
Hypothecaire leningen 324 329 724 747 728
Deposito’s en liquide middelen 26.071 10.351 14.307 8.939 14.120
Totale beleggingen 132.475 128.583 131.254 121.982 113.867

 

Performance

2015 2014 2013 2012 2011
Aandelen 10,54% 2,40% 19,41% 19,67% -17,45%
Obligaties 1,65% -0,29% -2,57% 3,65% 7,03%
Hypothecaire leningen 0,94% 2,67% 3,09% 3,71% 3,76%
Deposito’s en liquide middelen 0,68% 1,17% 1,32% 1,94% 1,90%
Total return 6,96% 1,66% 12,03% 12,78% -8,56%

 

Deelnemers aantallen

2015 2014 2013 2012 2011
Deelnemers (actieve) 39 41 43 41 42
Gewezen deelnemers 187 199 213 231 260
Ouderdomspensioen 1.045 1.081 1.116 1.142 1.167
Nabestaandenpensioen 544 554 547 545 535
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1 1 1 1 1
Totaal deelnemers 1.816 1.876 1.920 1.960 2.005

Dekkingsgraad

2015 2014 2013 2012 2011
Dekkingsgraad 187% 184% 216% 190% 187%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.