Ouderdomspensioen

logo_P123_laag2_HAL

 

 

premieverdeling_enkelouderdomspensioen

eindloonUw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen in principe vast staat.
Hoeveel pensioen u straks ontvangt, is met name afhankelijk van de hoogte van het laatste pensioengevend salaris, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Dit ouderdomspensioen ontvangt u maandelijks vanaf uw 68e, zolang u leeft.

U kunt ook voor vervroeging van de ingang van uw pensioen kiezen. Uw pensioenleeftijd kan niet eerder dan uw 62e zijn. U kunt overigens ook later met pensioen gaan, maar daar zijn grenzen aan. Deze grenzen worden bepaald door uw AOW-leeftijd en het maximaal toegestane opbouwpercentage. Deze grenzen mag u niet overschrijden. Overigens moet uw partner schriftelijk instemmen met uw vervroegde dan wel met uw uitgestelde pensioen.

In uw eindloonregeling is het opgebouwde pensioen gebaseerd op het laatst vastgestelde pensioengevend salaris en het verstreken aantal deelnemersjaren. Een salarisverhoging werkt dus door in alle voorgaande deelnemersjaren.

U bouwt niet over uw hele pensioengevend salaris pensioen op. Uw ouderdomspensioen is namelijk een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt in verband met de AOW, heet ‘franchise’. U bouwt jaarlijks 1,657% aan ouderdomspensioen op over het pensioengevend salaris minus de franchise.

U kunt meer over het ouderdomspensioen lezen in het pensioenreglement. Kijk voor de hoogte van het door u opgebouwde ouderdomspensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.