Welke risico’s zijn er

logo_P123_laag2_HAL

uitkeringszekerheid_risico Ons fonds probeert voorbereid te zijn op deze risico’s, zoals:

    • De snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging kan namelijk groter zijn dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Ons fonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.
    • De rentestand beïnvloedt de waarde van pensioenen. Ons fonds maakt van tevoren een inschatting van het geld dat wij nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld ons fonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente laag is, maakt dat de pensioenen dus duur.
    • Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt ons fonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op de ene belegging kan verlies op de andere belegging goedmaken.

Er zijn meer risico’s waar ons fonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Ons fonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van ons fonds vindt u in ons jaarverslag.