Wat gebeurt er bij een tekort

logo_P123_laag2_HAL

tekort Als we een tekort hebben, treedt het herstelplan in werking. Dan kunnen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen nemen:

   • het fonds past het beleggingsbeleid aan
   • het fonds past de pensioenregeling aan
   • het fonds past het premiebeleid aan
   • de opbouw van uw pensioen wordt gekort
   • uw opgebouwde pensioen wordt gekort.

Deze maatregelen zijn nu niet aan de orde.

Indien er sprake is van een tekort dan krijgt u van ons schriftelijk bericht.
Een eventuele korting kan op zijn vroegst worden doorgevoerd een maand, nadat u en De Nederlandsche Bank schriftelijk door ons zijn geïnformeerd.