Nabestaanden

partner_en_wezenpensioen_opbouw
Uw partner heeft ouderdomspensioen opgebouwd en voor zijn of haar kinderen een wezenpensioen.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt uitbetaald als uw partner overlijdt en zolang u partner in leven bent. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt -aan maximaal vijf kinderen- uitbetaald als uw partner overlijdt. Ons fonds betaalt het wezenpensioen tot en met 18 jaar. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot ze 27 jaar zijn of zoveel eerder als dat ze klaar zijn met studeren.

Ieder kind ontvang 14% van het ouderdomspensioen. Indien beide ouders overlijden, krijgt uw kind een dubbel wezenpensioen (28%).
Als uw partner meer dan 5 kinderen heeft, wordt het totale wezenpensioen in gelijke mate over alle kinderen verdeeld.

U kunt meer over het partner- en wezenpensioen lezen in het pensioenreglement. De hoogte van het partner- en wezenpensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Algemene nabestaandenwet

Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Indien u op grond van de geldende criteria niet of slechts voor een gedeelte voor een Anw-uitkering in aanmerking komt, dan zal ons fonds uw partner een uitkering verstrekken ter hoogte van het verschil tussen de maximale Anw-uitkering en de daadwerkelijk door uw partner ontvangen uitkering.