Nabestaanden

Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner partnerpensioen. Dit partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het partnerpensioen eindigt aan het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen.