Verbreken van uw relatie

scheidenAls u gaat scheiden, terwijl u al gepensioneerd bent, heeft dit gevolgen voor uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft namelijk recht op 50% van uw ouderdomspensioen, tenzij u via een echtscheidingsconvenant anders bent overeengekomen. Uw ex-partner behoudt tevens het recht op het levenslange partnerpensioen, dat bij uw scheiding wordt omgezet in een bijzonder partnerpensioen. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen.

Overlijden ex-partner

Als uw ex-partner overlijdt, vervalt de verevening van uw ouderdomspensioen en wordt het deel van uw ex-partner aan uw ouderdomspensioen toegevoegd.
Het bijzondere partnerpensioen van uw ex-partner komt bij zijn of haar overlijden niet aan u of uw eventuele nieuwe partner toe.