Nabestaanden

partner_en_wezenpensioen_opbouwAls u komt te overlijden, ontvangt uw partner een partnerpensioen. Dit partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het partnerpensioen eindigt aan het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen.