Heeft u recht op pensioen

De meeste zeevarenden zijn verzekerd bij het Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij: www.koopvaardij.nl. Afhankelijk van uw functie, salaris en diensttijd, is er bij Stichting Pensioenfonds HAL eveneens pensioen opgebouwd.

Het recht op pensioen hangt van een aantal factoren af, zoals:

  • het reglement dat geldig was op het moment van uit dienst treden
  • uw functie en salaris
  • uw leeftijd op de datum van in- en uitdiensttreding

Als u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.