Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, verzoeken wij u eerst de klokkenluidersregeling te raadplegen. Hierin staat hoe u een melding kunt doen. 
U kunt deze melding ook doen via bijgaand formulier. Dit formulier komt alleen binnen op het email-adres van de voorzitter. Uw melding wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.